Charita Ostrava radí v obtížích a zajišťuje domácí péči

9/4 2021

 

 

Charita Ostrava radí v obtížích a zajišťuje domácí péči

V rámci poskytování služeb se Charita Ostrava snaží reagovat na různé obtíže, které může život lidem přinášet a pokud si s jejich řešením neví člověk rady sám, aby se v takové situaci mohl obrátit pro  pomoc na někoho dalšího.

 Mezi často využívané služby patří odborné sociálně-právní poradenství v Poradně Charity Ostrava, které je zaměřené na rodinné právo, sociální zabezpečení, bydlení, zaměstnání, majetkoprávní vztahy, dluhovou problematiku, spotřebitelské právo atd. Zájemci o poradenství nemusí uvádět žádné osobní údaje, služby jsou bezplatné a dostupné lidem starším 18 let. Konzultace jsou poskytovány telefonicky, emailem nebo osobně po objednání na kontaktech: Poradna Charity Ostrava, tel.: 599 526 906, 731 625 767, email: poradna@ostrava.charita.cz; web: https://ostrava.caritas.cz/poradenske-sluzby/poradna-charity-ostrava/

Poradenství zaměřené na životní situace související s péčí o těžce nemocnou nebo umírající blízkou osobu zajišťuje Charitní hospicová poradna. Kromě poradenství, psychologické i duchovní pomoci poskytují poradkyně informace z oblasti praktické péče o nemocného v domácím prostředí v rámci pravidelného kurzu nebo konzultací. Součástí služby je také Půjčovna kompenzačních pomůcek, které jsou pro péči o blízké častou nezbytností. Charitní hospicovou poradnu sídlící v budově Hospice sv. Lukáše v Ostravě-Výškovicích je možné kontaktovat na tel.: 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz, web: https://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/charitni-hospicova-poradna/

Na služby Charitní hospicové poradny úzce navazuje terénní zdravotní péče zajišťovaná Mobilním hospicem a ošetřovatelskou službou sv. Kryštofa. Kvalifikované zdravotní sestry ve spolupráci s ošetřujícím lékařem poskytují zdravotní péči přímo v domácnostech pacientů v Ostravě a okolí s dojezdem do 35 km. Péče je hrazena ze zdravotního pojištění pacienta.

Kontakt: Charitní středisko sv. Kryštofa, 733 676 601, e-mail: krystof@ostrava.charita.cz, web: https://ostrava.caritas.cz/hospicove-sluzby/mobilni-hospic-a-osetrovatelska-sluzba-krystof/

Aby senioři nebo lidé se zdravotním postižením mohli co nejdéle zůstat ve svém přirozeném domácím prostředí a zachovali si do možné míry svoji soběstačnost, nabízí Charita Ostrava pečovatelské služby v rámci Charitního střediska Matky Terezy. Jedná se o pomoc při péči o vlastní osobu, domácnost a její chod, zajištění stravy nebo třeba doprovod na úřad či k lékaři. 

Kontakt: Charitní středisko Matky Terezy – pečovatelská služba Ostrava, mobil: 734 435 037, email: tereza@ostrava.charita.cz; web: https://ostrava.caritas.cz/seniori/pecovatelska-sluzba-ostrava-tereza/

Více o těchto i dalších službách zajišťovaných Charitou Ostrava naleznete na webu: www.ostrava.charita.cz

 + foto: Charitní středisko Matky Terezy - pečovatelská služba Ostrava.jpg

  Charita Ostrava zajišťuje poradenství při péči o blízké a zve na kurz nebo konzultace

Charita Ostrava v rámci aktivit Charitní hospicové poradny nabízí možnost bezplatné účasti na semináři „Jak pečovat o nemocného člověka v domácím prostředí“. Na setkání s profesionálními zdravotními sestrami Mobilního hospice sv. Kryštofa se dozvíte, jak zvládnout domácí péči o člověka se sníženou pohyblivostí, částečně nebo plně imobilního člověka a získáte související informace ze zdravotní a sociální oblasti. Termín společného kurzu je 20. 5. 2021, 14-17 h. v budově Hospice sv. Lukáše, Charvátská 785/8, Ostrava-Výškovice. Dle hygienických opatření proběhnou buď společný seminář, nebo individuální konzultace, které je možné dohodnout i v jiných termínech. Více zde...

Naučíte se nemocnému člověku podávat stravu, tekutiny a léky, provádět osobní hygienu či polohování, jako prevenci vzniku proleženin. Proběhnou praktické ukázky, jsou připraveny informace o možnostech získávání příspěvku na péči nebo využívání kompenzačních pomůcek, které pomáhají při naplňování potřeb nemocného člověka. Na kurz se přihlaste předem na kontaktu níže. Pro zájemce nadále poskytujeme konzultace v rámci telefonických nebo video hovorů. Konzultace vedené zdravotními sestrami poskytujeme každou středu (nebo dle domluvy). Těšíme se na Vaši účast!

Kontakt: Charita Ostrava - Charitní hospicová poradna, Mgr. Alexandra Čubová, 731 534 002, e-mail: hospicova.poradna@ostrava.charita.cz

Plakát a další info na webu:

https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-konzultace/
https://ostrava.caritas.cz/akce/jak-pecovat-o-nemocneho-v-domacim-prostredi-20-5-2021/