Poplatek ze psa za rok 2021

15/1 2021

Kvůli mimořádným opatřením k ochraně obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření onemocnění COVID-19 doporučujeme platit poplatek ze psa za rok 2021 převodem na účet č. 19-1651021379/0800, v poznámce uvádějte jméno poplatníka.

Poplatek ze psa za rok 2021

Z důvodu ochrany zdraví obyvatelstva a prevenci nebezpečí vzniku a rozšíření koronaviru (označovaný jako SARS CoV-2) a v souvislosti s omezením osobního kontaktu zaměstnanců s adresáty veřejné správy (s žadateli, s jinými účastníky správních řízení) a dalšími externími osobami je doporučováno nahrazení osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné. V nezbytně nutných případech lze naléhavé neodkladné úřední záležitosti vyřídit osobně pouze na základě předchozí telefonické komunikace na tel. č. 725141054, tel. č. 776705949, tel. č. 602154571, tel. č. 737357172, nebo na základě e-mailové domluvy prostřednictvím e-mailové adresy: posta@lhotka.ostrava.cz.

 Děkujeme za pochopení.