TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

20/9 2022

pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022

a

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022)

 Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Lhotka, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j e

 

o telefonním spojení do volební místnosti pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022).

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4001 je:

volební místnost č. 1 v budově č. p. 52 (bývalá “Hospůdka pod Věží“), Bobrovnická 52/9, 725 28 Ostrava – Lhotka.

 

Telefonické spojení do volební místnosti:  776 705 949

 

Kontaktní spojení na statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Lhotka, v době konání  voleb: 725 141 054