Umístění velkoobjemových kontejnerů

21/9 2021
DNE  21. října 2021

ve statutárním městě Ostrava-městském obvodu Lhotka bude rozmístěno deset velkoobjemových  kontejnerů k uložení domovního odpadu.

Odvoz naplněných velkoobjemových kontejnerů bude proveden dne 22. října 2021.

DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT STAVEBNÍ SUŤ!                            
Umístění velkoobjemových  kontejnerů