Umístění velkoobjemových kontejnerů

20/9 2022
DNE  20. října 2022

ve statutárním městě Ostrava-městském obvodu Lhotka bude rozmístěno deset velkoobjemových  kontejnerů k uložení domovního odpadu.

Odvoz naplněných velkoobjemových kontejnerů bude proveden dne 21. října 2022.

 DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT STAVEBNÍ SUŤ!  

 

Umístění velkoobjemových kontejnerů:

1. Křižovatka Bobrovnická – V Zatáčce (u Lípy svobody)

 2. Křižovatka Bobrovnická – (u trafostanice)            2 ks

 3. Bobrovnická (horní část – pod domem č. p. 144)

 4. Televizní (za domem č. p. 256)

 5. Televizní  (prostřední část – před domem č. p. 201)

 6. Křižovatka Borky – Kalinová

 7. Stará čtvrť (u vývěsek SMO, ÚMOb Lhotka)

 8. U Splavu 

 9. Příkrá

Umístění velkoobjemových  kontejnerů