Přehled platných zákonů, jimiž se řídí orgány městského obvodu při své činnosti: