Odpovědi 2017

rok 2017

Odpovědi na žádosti o informace dle zákona 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

7.2.2017

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., ve věci počtu zaměstnanců

1-2017

ne

1

17.2.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci investičních plánů městského obvodu pro roku 2017

2-2017 

ne 

 2

 14.3.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o informaci ke stávajícímu plotu u rodinného domu

 3-2017

ne 

 22.5.2017

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., ve věci seznamu právnických osob, v nichž má MOb majetkovou účast

4-2017 

 ne

 16.8.2017

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb., o škodlivých ptácích

5-2017

ne