Odpovědi 2018

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

7.6.2018

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, do přiloženého dotazníku týkající se počtu voličů a vydaných voličských průkazů včetně počtu nedoručených voličských průkazů prostřednictvím provozovatele poštovních služeb pro volbu prezidenta České  republiky, která  proběhla ve dnech 12. a 13. ledna 2018 (první kolo) a ve dnech 26. a 27. ledna 2018 (druhé kolo)

1-2018

ne

1

21.11.2018

Žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se kastračního programu pro kočky zodpovězením otázek do přiloženého dotazníku

 2-2018

 ne

 2