Odpovědi 2019

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

8.4.2019

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se způsobu komunikace s občany

1-2019

ne

1