Odpovědi 2020

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid

12.2.2020

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se ročního výnosu z poplatků za psa ročně za posledních 5 kalendářních roků a informace týkající se útulku pro psy.

1-2020

ne

1

11.3.2020

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající informace související s odpojováním staveb od systému centrálního zásobování teplem na území statutárního města Ostravy-městského obvodu Lhotka, popřípadě s rozhodováním posuzujícím důvody nepřipojení nových staveb k tomuto systému.

2-2020 

 ne