Odpovědi 2021

Datum

Obsah

Mat.

Úplata

Evid.

06.04.2021

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se zaslání zápisů ze zasedání Rady městského obvodu Lhotka za rok 2018 - dodnes.

1-2021

příloha1

příloha2

příloha3

příloha4

 

ne

1

06.04.2021

Žádost o poskytnutí informace ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se nájemní smlouvy se společností OMLUX REALITY s.r.o.

2-2021

příloha 

 ne

 

06.04.2021

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se dokončeného díla "Účelová komunikace - úřad - golfový areál".

3-2021 

 ne

3

 

06.04.2021

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se se periodického tisku "ZPRAVODAJ MĚSTSKÉHO OBVODU LHOTKA".

4-2021

ne 

 

06.04.2021

Žádost o poskytnutí informací ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se aplikace pro chytré mobilní telefony s názvem "Ostrava - Lhotka".

5-2021

příloha 

 ne

 30.04.2021

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající se doplňujících sdělených informací k nájemní smlouvě se společností OMLUX REALITY s.r.o.

6-2021

příloha 

ne 

 13.05.2021

 Žádost o poskytnutí informace ve smyslu  zákona  č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, týkající pronájmu pozemků v městském obvodu.

7-2021 

ne