Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Povolování staveb, stavebních úprav, odstraňování staveb

 2. Základní informace k životní situaci

  Prvním krokem procesu povolení stavby je vydání územního rozhodnutí. Podle záměru se jedná o:

  1. rozhodnutí o umístění stavby
  2. rozhodnutí o změně využití území
  3. rozhodnutí o změně stavby a o změně vlivu stavby na využití území
  4. rozhodnutí o dělení nebo scelování pozemků je v působnosti úřadů městských obvodů
  5. rozhodnutí o ochranném pásmu

  Dále může následovat:

  •  U obecného stavebního úřadu:

  ohlášení stavby, stavební povolení, oznámení posuzované stavby autorizovaným inspektorem, povolení změny stavby před jejím dokončením, vydání kolaudačního souhlasu, oznámení o užívání stavby, vydání kolaudačního rozhodnutí, změna v užívání stavby, odstranění stavby

  • U speciálního stavebního úřadu a silničního správního orgánu:

  ohlášení stavby pozemní komunikace, stavební povolení pro pozemní komunikace, povolení připojení sousední nemovitosti na místní komunikaci, kolaudační souhlas, zvláštní užívání místní komunikace, umístění sítí do silničního pozemku, uzavírky místních komunikací, povolení vyjímky z místní (přechodné) úpravy provozu na pozemních komunikacích, zřízení vyhrazeného parkování

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Žadatelem o územní rozhodnutí a ostatní rozhodnutí a povolení může být právnická nebo fyzická osoba způsobilá k jednání, která je jednoznačně identifikovatelná ve smyslu § 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 4. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podáním žádosti včetně příloh. 

 5. Na které instituci životní situaci řešit

  Úřad městského obvodu Lhotka, úsek stavební a komunálních služeb, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka.

 6. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Průkaz totožnosti.

 7. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 8. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Poplatky jsou stanoveny vyhláškou č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích a Obecně závaznou vyhláškou Statutárního města Ostravy č. 13/2010, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. 

 9. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Dle § 71 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů činí lhůta u správních řízení stavebního úřadu 60 dnů od zahájení řízení. 

 10. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány
 11. Elektronická služba, kterou lze využít
 12. Popis byl naposledy aktualizován

  01.03.2021

 13. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno