Aktuality
TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI
20 9 2022

TELEFONNÍ SPOJENÍ DO VOLEBNÍ MÍSTNOSTI

pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022

a

pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022)

 Statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Lhotka, v souladu s ustanovením § 14 odst. 1 písm. d) zákona č. 491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s ustanovením § 14b odst. 1 písm. d) zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

 

i n f o r m u j e

 

o telefonním spojení do volební místnosti pro volby do zastupitelstev obcí konané ve dnech 23. a 24. září 2022 a pro volby do Senátu Parlamentu České republiky konané ve dnech 23. a 24. září 2022 (I. kolo; případné II. kolo ve dnech 30. září a 1. října 2022).

 

Místem konání voleb ve volebním okrsku č. 4001 je:

volební místnost č. 1 v budově č. p. 52 (bývalá “Hospůdka pod Věží“), Bobrovnická 52/9, 725 28 Ostrava – Lhotka.

 

Telefonické spojení do volební místnosti:  776 705 949

 

Kontaktní spojení na statutární město Ostrava, Úřad městského obvodu Lhotka, v době konání  voleb: 725 141 054

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů
20 9 2022

Pojízdná sběrna nebezpečných odpadů

DNE   20. října 2022

 v době  od 12:00 hodin  do 17:00 hodin bude u trafostanice, ul. Bobrovnická, přistavena pojízdná sběrna nebezpečných odpadů OZO Ostrava, kde můžete bezúplatně uložit:

 

-              papírové filtry

-              olejové filtry

-              baterie

-              zářivky

-              výbojky

-              odpad kosmetických a farmaceutických výrobků

-              staré oleje

-              znečištěné  pohonné hmoty

-              tuky

-              maziva

-              čistící vlny a čistící  prostředky

-              lepidla

-              ředidla acetonová a syntetická

-              plechovky od barev

-              staré tuky a jedy

 

Umístění velkoobjemových  kontejnerů
20 9 2022

Umístění velkoobjemových kontejnerů

DNE  20. října 2022

ve statutárním městě Ostrava-městském obvodu Lhotka bude rozmístěno deset velkoobjemových  kontejnerů k uložení domovního odpadu.

Odvoz naplněných velkoobjemových kontejnerů bude proveden dne 21. října 2022.

 DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT STAVEBNÍ SUŤ!  

 

Umístění velkoobjemových kontejnerů:

1. Křižovatka Bobrovnická – V Zatáčce (u Lípy svobody)

 2. Křižovatka Bobrovnická – (u trafostanice)            2 ks

 3. Bobrovnická (horní část – pod domem č. p. 144)

 4. Televizní (za domem č. p. 256)

 5. Televizní  (prostřední část – před domem č. p. 201)

 6. Křižovatka Borky – Kalinová

 7. Stará čtvrť (u vývěsek SMO, ÚMOb Lhotka)

 8. U Splavu 

 9. Příkrá

VÍCE AKTUALIT >>