Velkoobjemové kontejnery k uložení domovního odpadu

17/3 2023

Dne 19. dubna 2023 bude rozmístěno 10 ks velkoobjemových kontejnerů k uložení domovního odpadu.

Odvoz naplněných velkoobjemových kontejnerů bude proveden dne 20. dubna 2023.

DO VELKOOBJEMOVÝCH KONTEJNERŮ JE ZAKÁZÁNO UKLÁDAT STAVEBNÍ SUŤ!

Velkoobjemové kontejnery k uložení domovního odpadu