Hlohová - rozšíření

V měsících dubnu až červnu 2014 proběhla na ulici Hlohová v Ostravě-Lhotce rekonstrukce. Jednalo se o rozšíření a rekonstrukci ulice Hlohová včetně rozšíření propustku pod místní komunikací v blízkosti křižovatky ulice Hlohová a ulice Petřkovická.

 

 

Dřívější vzhled ulice Hlohová 

     

 

     

        

 

Etapy rekonstrukce ulice Hlohová

              

    

 

 

Současná podoba ulice Hlohová