Seznam zaměstnanců

Seznam zaměstnanců zařazených do MOb a ÚMOb Lhotka
starosta Josef Šrámek

599 428 202

602 759 240

jsramek@lhotka.ostrava.cz 
tajemnice          Ing. Romana Dybalíková, Ph.D.            

599 428 203

725 141 054

rdybalikova@lhotka.ostrava.cz

 

úsek stavební a komunálních služeb

Karla Hubertová 

599 428 201

 

úsek rozpočtu a finančního hospodaření Lucie Hronová 599 428 205 lhronova@lhotka.ostrava.cz 
úsek vnitřních a sociálních věcí Bc. Martina Kosňovská 599 428 204