Označování psů a evidence jejich chovatelů

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Označování psů a evidence jejich chovatelů

 2. Základní informace k životní situaci

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012 stanoví povinnost chovatelů psů na území statutárního města Ostravy nechat označit psa staršího 3 měsíců čipem a přihlásit se do evidence chovatelů psů. Do evidence chovatelů je třeba nahlásit ukončení chovu psa, příp. změny a to do 30 dnů ode dne, kdy byl chov psa ukončen nebo kdy změny nastaly.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Chovatel psa, tj. každá právnická nebo fyzická osoba, která drží nebo chová psa nebo psy, trvale nebo dočasně, přemísťuje psa, nebo obchoduje se psy, provozuje útulky, záchranné stanice, hotely a penziony pro psy, provádí pokusy na psech anebo pořádá jejich veřejná vystoupení. Chovatel je považován za držitele dle vyhlášky o poplatcích ze psů. 

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Pro splnění povinnosti stanovené vyhláškou je třeba nechat psa označit čipem a přihlásit se do evidence chovatelů.

 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Nechte označit psa čipem a přihlaste se do evidence chovatelů.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Na příslušném úřadu městského obvodu dle místa trvalého pobytu chovatele nebo kde se chovatel se psem zdržuje.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Na příslušném městském obvodu: Úřad městského obvodu Lhotka

  Informace podá: Lucie Hronová, tel. 599 428 205, lhronová@lhotka.ostrava.cz

  Úřad městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28 Ostrava-Lhotka

   

  Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí, Prokešovo nám. 8, 729 30 Ostrava:

  Ing. Lenka Frömlová, tel. 599 442 312, lfromlova@ostrava.cz, kanc. č. 314, Nová radnice,

  specialista ochrany půdy, myslivosti, rybářství a zemědělství

  Ing. Eva Reková, tel. 599 442 309, erekova@ostrava.cz, kanc. č. 314, Nová radnice

  vedoucí oddělení ochrany půdy a lesa

 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou

  Potvrzení vydané veterinárním lékařem o označení psa čipem s uvedením čísla čipu.

 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici

  Formulář:

  Žádost o zápis do evidence chovatelů psů

  Oznámení ukončení chovu psa nebo oznámení změn v evidenci

  V papírové podobě k dispozici na úřadech městských obvodů, na Magistrátu města Ostravy, ke stažení z webových stránek www.ostrava.cz a z webových stránek jednotlivých městských obvodů.

  Elektronický formulář na webových stránkách www.ostrava.cz a webových stránkách jednotlivých městských obvodů

   

 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit

  Nejsou.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Příslušný úřad městského obvodu provede zápis do evidence bezodkladně.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Nejsou.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Nejsou.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Elektronické formuláře na webových stránkách statutárního města Ostravy nebo městských obvodů.

 15. Podle kterého právního předpisu se postupuje

  Zákon č. 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

  Obecně závazná vyhláška statutárního města Ostravy č. 9/2012, kterou se upravuje trvalé označování psů a evidence jejich chovatelů.

 16. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  Nejsou.

 17. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Porušení povinnosti lze postihovat jako přestupek nebo správní delikt.

 18. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě

  Nejsou.

 19. Související životní situace a návody, jak je řešit

  Nejsou.

 20. Popis byl naposledy aktualizován

  21.02.2013

 21. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno