Žádost o vydání loveckého lístku

Základní zobrazení / Rozšířené zobrazení / Plné zobrazení

 

 1. Označení - pojmenování - životní situace

  Žádost o vydání loveckého lístku

 2. Základní informace k životní situaci

  Lovecký lístek je povinen mít u sebe každý, kdo loví zvěř.

 3. Kdo je oprávněn v této věci jednat(podat žádost apod.)

  Fyzická osoba, která má zájem lovit zvěř.

 4. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace

  Podmínky pro vydání loveckého lístku :

  • složení zkoušky z myslivosti nebo,
  • získání právním předpisem stanoveného vzdělání,
  • dosažení věku 16 let,
  • způsobilost k právním úkonům,
  • bezúhonnost,
  • pojištění dle zákona o myslivosti.
 5. Jakým způsobem můžete zahájit řešení této životní situace

  Podejte písemnou žádost s uvedením veškerých náležitostí.

 6. Na které instituci životní situaci řešit

  Lovecké lístky pro občany s trvalým pobytem na území statutárního města Ostravy vydávají příslušné úřady městských obvodů dle místa trvalého pobytu žadatele.

  Pro občany s trvalým pobytem v obcích Vratimov, Šenov, Stará Ves nad Ondřejnicí, Václavovice, Velká Polom, Horní Lhota, Dolní Lhota, Čavisov, Klimkovice, Vřesina, Zbyslavice a Olbramice vydává lovecké lístky Magistrát města Ostravy, odbor ochrany životního prostředí.

 7. Kde, s kým a kdy můžete tuto životní situaci řešit

  Tuto situaci můžete řešit v úředních hodinách (pondělí, středa 08.00 - 11.30, 12.30 - 17.00 hodin) na Úřadě městského obvodu Lhotka, U Splavu 76/14A, 725 28  Ostrava-Lhotka.

  Karla Hubertová
  obecný stavební úřad pro Porubu - ves, koupaliště, zámek
  +420599480616 204 / Poruba, budova D
 8. Jaké doklady je nutné mít s sebou
  • občanský průkaz,
  • výpis z Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
  • doklad o složení zkoušky z myslivosti nebo doklad o ukončení studia na střední nebo vyšší odborné škole, na které je myslivost povinným vyučovacím předmětem, nebo doklad o složení zkoušky z myslivosti (pro absolventy studia na vysokých školách),
  • potvrzení o úspěšném ukončení výuky předmětu myslivost (lovecký lístek pro "žáky a posluchače odborných škol..."),
  • doklad o pojištění dle  § 48 zákona č. 449/2001 Sb., o myslivosti, ve znění pozdějších předpisů.
 9. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici
 10. Jaké jsou správní a jiné poplatky a jak je máte uhradit
  Den platnosti loveckého lístkuČástka
  1 den 30,-- Kč
  5 dní 50,-- Kč
  30 dní 70,-- Kč
  6 měsíců 100,-- Kč
  1 rok 150,-- Kč
  doba neurčitá 1 000,-- Kč

  Poplatky se hradí v hotovosti u příslušného úřadu.

 11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení

  Lhůty jsou stanoveny správním řádem, zpravidla do tří pracovních dnů.

 12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace

  Další účastníci postupu nejsou stanoveni.

 13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány

  Další činnosti nejsou stanoveny.

 14. Elektronická služba, kterou lze využít

  Tuto situaci není možné řešit zasláním žádosti elektronickou poštou.

 15. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují

  V případě odmítnutí vydání loveckého lístku, se můžete do 15 dnů ode dne oznámení rozhodnutí odvolat k Magistrátu města Ostravy, odboru ochrany životního prostředí.

 16. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností

  Kdo loví bez loveckého lístku, dopouští se:

  • přestupku podle § 35 odst. 1 písm. f) zákona č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, a může mu být uložena pokuta až do výše 8 000,-- Kč nebo zákaz činnosti do 1 roku.
 17. Příslušné informace můžete získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě
 18. Související životní situace a návody, jak je řešit
 19. Popis byl naposledy aktualizován

  01.03.2021

 20. Datum konce platnosti popisu

  Neuvedeno